הזוכים השבועיים בעלי האינסטינקטים
המחודדים שזכו בפריסקיז לשנה הם:

09.07 - 15.07 אלעזר נעמן
09.07 - 15.07 אביחי בן ישי
תמונת כל מוצרי פריסקיז